!הכנס הבינלאומי של מכון מופ”ת להכשרת מורים בחינוך ובהוראה 2023 יוצא לדרך

Passion and Professionalism in Teacher Education

“קול קורא” להגשת הצעות

מכון מופ”ת, המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים/ות ובחינוך
שמח להזמינך להגיש הצעות לכנס הבין-לאומי השמיני בהכשרה להוראה:
Passion and Professionalism in Teacher Education

בשנים האחרונות נאלץ העולם כולו, ובכלל זה מערכת החינוך, לבצע שינויים מהירים בדרכי העבודה, גם בשל מגפת הקורונה.

אירוע משבש זה הביא לחשיבה מחדש על הגיוס, ההכשרה וההתפתחות המקצועית של מורים/ות, מכשירים/ות להוראה והמוסדות המכשירים.

הכנס יפגיש חוקרים/ות ממדינות שונות, מכשירים/ות להוראה, יזמים/ות ומובילי/ות דעה, במטרה לחזק ולקדם דרכי התמודדות עם אתגרים בהכשרת מורים/ות ובחינוך משלושה היבטים עיקריים של מחקר ועשייה:

  • היבט מקומי
  • היבט השוואתי-בין-לאומי
  • היבט יזמי ומשתנה

הכנס יתקיים פנים אל פנים בשפה האנגלית.

לכנס יתקבלו הצעות למחקרים וליוזמות חינוכיות המלווים בהערכה, בהכשרת מורים/ות ובחינוך. נושאי הכנס כוללים את התחומים שיפורטו להלן, אך אינם מוגבלים להם, ונשמח לקבל גם נושאים אחרים: מודלים להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים/ות וסגל אקדמי בהכשרת מורים/ות; שיטות ומרחבי הוראה חדשניים (כולל טכנו-פדגוגיה); למידה חברתית-רגשית; הוראה רב-תרבותית ומחקרים השוואתיים; הכלה ושוויון; יחסים בין הורים לבעלי/ות תפקידים במערכת החינוך; חינוך ערכי ומחויבות חברתית; דמות המורה ומעמדו/ה בחברה.

אנו מזמינים הצעות מסוגים שונים:

  1. מושב מלא. מושב שבו כמה הרצאות העוסקות בנושא משותף.

המושב חייב לכלול: מחקרים ממוסדות בארץ ו/או בחו”ל, ו/או מחקרים מתחומים שונים, ו/או יוזמה משותפת לכמה גופים (בעדיפות לשת”פ עם הקהילה).

המושב המלא יאפשר למובילים של תחום מחקר ועשייה ייחודיים להעלותם למודעות ולשיח הציבורי.

ההרצאות במושב יוגשו בנפרד ויישפטו כל אחת בנפרד כהרצאה, וכן כמכלול שלם, לפי התבחינים לשיפוט מושב.

המושב יהיה מורכב מ-3–4 הרצאות, ויימשך 75 דקות

להנחיות להגשת מושב מלא

 

  1. מושב הפוך מלא: מושב שבו כמה הרצאות העוסקות בנושא משותף המוקלטות ונצפות מראש. המושב יתקיים פנים אל פנים ויתמקד בדיון על תכניו.

המושב חייב לכלול: מחקרים ממוסדות בארץ ו/או בחו”ל, ו/או מחקרים מתחומים שונים, ו/או יוזמה משותפת לכמה גופים (בעדיפות לשת”פ עם הקהילה).

פורמט חדש זה מאפשר צפייה מראש בהרצאות המוקלטות לטובת התמקדות בדיון משמעותי בתחום הדעת ויצירת שיתופי פעולה מחקריים.

משתתפים/ות המעוניינים להיכנס למושב יצפו מראש בהרצאות המוקלטות.

כל הרצאה מוקלטת תארך 15 דקות. לאחר שתקצירי ההרצאות הבודדות ותקציר המושב המלא יעברו את תהליך השיפוט, ההרצאות יוקלטו מראש ויישלחו למארגני הכנס עד יום חמישי, ט”ו בניסן תשפ”ג, 6 באפריל 2023. יש להקפיד על ההנחיות המצורפות להגשת הווידאו המוקלט.

להנחיות להגשת הצעה למושב הפוך מלא

 

  1. הרצאה: לכל מציג/ה יוקצו 15 דקות להצגת המחקר/נושא ולשאלות הבהרה. בסוף המושב יוקצו 15 דקות לדיון.

להנחיות להגשת הרצאה

 

 

  1. הרצאת בזק (Flash-Talk): לכל מציג/ה יוקצו 6 דקות להצגת המחקר, ללא מצגת. בסוף המושב יתקיים סיכום ושאלות.

להנחיות להגשת הרצאת בזק

 

לכל ההגשות:

קטגוריית  להגשה כפי  שיופיעו  באתר להגשת ההצעות.

תבחינים לשיפוט (כל ההצעות יעברו שיפוט אקדמי)

להגשת הצעות

הנחיות כלליות

· ההצעות יוגשו בשפה האנגלית

· ההשתתפות בכנס כרוכה בתשלום

· יש לקרוא בתשומת לב את ההנחיות לכתיבת הצעות ואת התבחינים לשיפוט

· מציגים/ות שהצעותיהם/ן יתקבלו יידרשו להירשם לכנס עד 2 בפברואר 2023, כדי להיות חלק מהתוכנית.

תאריכים חשובים:

תאריך אחרון להגשת הצעות:

יום חמישי, כ”א בכסלו תשפ”ג, 15 בדצמבר 2022

תאריך אחרון לקבלת תשובות

יום חמישי, כ”ב בטבת תשפ”ג, 15 בינואר 2023

 תאריך אחרון לרישום לכנס למציגים.ות

יום חמישי, י”א בשבט תשפ”ג, 2 בפברואר 2023

תאריך אחרון לשליחת הרצאות מוקלטות ל”מושב הפוך מלא”

יום חמישי, ט”ו בניסן תשפ”ג, 6 באפריל 2023

תאריך הכנס:

ימים שני ושלישי, ז’ ו-ח’ בתמוז תשפ”ג, 26 ו-27 ביוני 2023

יו”ר הכנס: פרופ’ חן שכטר, ראש מכון מופ”ת

יו”ר הוועדה האקדמית: ד”ר אריאל פרידמן וד”ר עינת גוברמן, מכון מופ”ת.

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

event@macam.ac.il

Menu
Accessibility tools

Powered by - Wemake